Op grond van Het feit dat u onze website bezoekt, gaan wij er vanuit dat u kennis heeft genomen van en DIENTENGEVOLGE automatisch akkoord gaat met datgene wat vermeld staat in onderstaande Privacy Policy. 


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wetgeving die al van kracht is maar met ingang van 25 mei 2018 ook daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Het doel van de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.


De Privacy Policy t.b.v. de Website van de KBO-Rijsbergen: