Keuring rijbewijzen


Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.

Afgelopen april besloot minister Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Die coulancemaatregel is nu door de Europese Commissie verder uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt de Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om zelf goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.