Donderdagmiddag 10 november jl. werd in de Koutershof de jaarlijkse “Cabaretmiddag” gehouden.

 

René Bastiaanse, o.a. bekend van “De Wandeling” op Omroep Brabant TV, kwam uitleg geven over het Rijke Roomse Leven in Brabant.  Hij ondersteunde zijn verhaal met  mooie oude foto’s .

Een Meesterverteller Aan Het Woord.

Kenmerkend voor René Bastiaanse is zeker zijn manier van presenteren. Als een wervelstorm,vervuld van enthousiasme, stelde hij de aanwezigen op de hoogte van de Brabantse

godsdienstige cultuur, waarbij zijn wetenswaardigheden zijn doorspekt met anekdotes en humor.

Deze middag ging het over het “Rijke Roomse Leven”.
Leven dat zich niet alleen beperkte tot het altaar en de preekstoel
Velen van de aanwezigen hebben de laatste restjes van het rijke roomse leven in Brabant nog meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaars, processies etc.

Ool de devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Kortom, de katholieke seksuele moraal en de gevolgen daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Pittige humoristische stof, en natuurlijk op een geweldige manier  verteld. De aanwezigen hingen werkelijk aan zijn lippen.  Wederom een zéér geslaagde middag!

 

Harry van den Enden, vicevoorzitter KBO-Rijsbergen.

(11-11-2016)