Home » VOG: verklaring omtrent het gedrag. » Verklaring Omtrent het Gedrag KBO-Rijsbergen.

Op dit moment, februari 2020, beschikken al onze bestuursleden over een verklaring omtrent het gedrag.