Op dit moment, december 2023, beschikken al onze bestuursleden over een verklaring omtrent het gedrag.