Op dit moment, februari 2020, beschikken al onze bestuursleden over een verklaring omtrent het gedrag.