Ouderenadviseur.

Jan van den Bemd, telefoon: 076-5962223

Jan is gratis behulpzaam bij burgerlijk recht, burger en overheid, huur en verhuur, sociale zekerheid, invullen formulieren, schrijven van brieven, opstellen van beroeps- en

bezwaarschriften etc.

Kortom bij allerhande zaken een goede hulp.