De afgelopen periode is door KBO-Brabant en via andere media regelmatig aandacht besteed aan het tijdelijk aanbod van het project De Ouderenlijn, dat bij voldoende aanmelding vanaf 15 december van start zou gaan. Tot onze grote spijt waren er onvoldoende aanmeldingen. Als gevolg van het geringe aantal deelnemers kan het aanbod niet doorgaan. Wij hebben de mensen die zich hiervoor wel hebben aangemeld persoonlijk benaderd en geïnformeerd.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,

Edith Mostert,

beleidsmedewerker KBO-Brabant.


Bron: KBO-Brabant d.d. 18-12-2019.