Home » Activiteiten KBO-Rijsbergen » Voorlichting c.q. Informatie bijeenkomst.

Voorlichting:

Eén of tweemaal per jaar wordt er op een nader te bepalen tijdstip een voorlichting c.q. informatiedag georganiseerd. (Zie de agenda 2020 KBO-Rijsbergen)