Welk inkomen kunt u in 2019 verwachten?


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de AOW-uitkering in 2019 gepubliceerd.
Hieronder vindt u het overzicht:

Feitelijke bedragen aan AOW/Anw per 1 januari 2019 (bruto maandbedragen), gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioen/uitkering:
AOW:
Gehuwden, partner ouder dan AOW-leeftijd                        809,81 euro
Gehuwden met maximale toeslag                                    1.619,62
Gehuwden zonder toeslag (partner jonger                      
dan AOW-leeftijd, pens. ing <1-2-’94)  en
ongehuwden.                                                                    1.190,58
Maximale toeslag (pens.ing. <1-2-’94)                                429,04
Maximale toeslag*                                                               809,81

Anw:
Nabestaandenuitkering (70%)                                          1204,39
Kostendelersnorm (50%)                                                    767,11
Verzorgingsuitkering (50%)                                                 767,11
Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/’96
AWW hadden (30%)                                                           484,74
Wezenuitkering tot 10 jaar                                                  385,40
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar                                             578,11
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar                                      770,81


Vakantie-uitkering:
AOW:      
Gehuwde, partner ouder dan AOW-leeftijd                          51,75
Gehuwden met maximale toeslag                                      103,50
Gehuwden zonder toeslag (partner ouder dan
AOW-leeftijd, pens. Ing <1-2-’94) en ongehuwden              72,44

Anw:
Nabestaandenuitkering (70%)                                             86,94
Kostendelersnorm (50%)                                                     62,11
Verzorgingsuitkering (50%)                                                  62,11
Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/’96                   
AWW hadden (30%)                                                            38,78
Wezenuitkering tot 10 jaar                                                   27,82
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar                                              41,73
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar                                       55,64

* Per 1 januari 2015 ontstaat geen nieuw recht meer op de partnertoeslag AOW
 
 

Bron: KBO-Brabant en KNVG Nieuwsbrief 3 december 2018.