Eigen risico blijft in 2020 gelijk (385 euro)

De huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) heeft in het regeerakkoord afgesproken dat het eigen risico de komende jaren gelijk blijft. Dat betekent dat je ook in 2020 maximaal 385 euro betaalt voor zorg uit de basisverzekering.

 

Halvering collectieve korting

De korting op de collectieve zorgverzekering wordt in 2020 verlaagd van 10% naar maximaal 5%.

Ook zorgtoeslag stijgt

Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de verwachte premiestijging.

  • Alleenstaanden: + 67 euro per jaar

  • Meerpersoonshuishoudens: + 95 euro per jaar

 

 11-11-2019.