60-jarig bestaan KBO-rijsbergen.

Op vrijdag 6 oktober jl. werd het 60-jarig bestaan van de KBO-Rijsbergen gevierd. Om 11:00 uur werd dit feest aangevangen met een eucharistieviering in de Sint Bavokerk. De viering werd voorgegaan door Peter de Rooij en Jan van Steenhoven. De mis werd opgeluisterd door het zangkoor "Altijd Blij" onder leiding van Joke Antonissen. Voor het altaar stonden twee prachtige bloemstukjes, geschonken door plantenhal "Corina".

 

Na de dienst werden de leden en genodigden ontvangen in de feesttent achter "De Koutershof". Deze feesttent werd ons ter beschikking gesteld door de Fancy Fair van Rijsbergen. Waar zouden we zonder hen zijn geweest? Waar hadden we onze 300 leden en genodigden anders moeten onderbrengen. En ja, de tent zat vol, er kon nagenoeg niemand meer bij. Bedankt bestuur van de Fancy Fair voor de fantastische samenwerking!

 

Na de koffie werd er een lunch geserveerd, verzorgd door "De  Koutershof" in samenwerking met catering Ad Oostvogels uit Rijsbergen en bakker Douwenburg. Een ieder liet het zich goed smaken.

Na de lunch volgde het officiële gedeelte van de feestdag. Onze voorzitter, de heer Gerard Kuypers was de eerste spreker. Onderstaand kunt u zijn toespraak nog eens nalezen.

De volgende spreker was de heer Jacques Donckers, lid Algemeen Bestuur van de KBO-Brabant, met als aandachtsgebied regio West-Brabant.

Tot een ieders verrassing mocht de heer Donckers uit naam van het bestuur van de KBO-Brabant, een zilveren speld met goud uitreiken aan onze secretaris van de KBO-Rijsbergen, de heer Jac van Oers. Dit vanwege zijn grote verdienste voor de KBO, op plaatselijk, regionaal en provinciaal niveau. 

De heer Donckers werd gevolgd door de sprekers Jan Aerts, namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zundert, en de heer Jos Herreijgers, voorzitter van Kringbestuur Zundert.

Tot slot van het officiële gedeelte, werden alle "ONS-bezorgers" , in totaal 15, in het zonnetje gezet, en een woord van dank voor hun geweldige inzet werd uitgesproken door de voorzitter Gerard Kuypers. 

Na afsluiting van het officiële gedeelte werd een wervelend optreden verzorgd door Lya de Haas en Hennie Korsten. Tijdens dit optreden werden door vele vrijwilligers, o.a.vrijwilligers van het Rijserf, drankjes uitgeserveerd. Alle vrijwilligers: bedankt voor jullie geweldige inzet!!

En onze "ceremoniemeester" Harry van den Enden mocht de feestdag afsluiten.

 

Het bestuur van de KBO-Rijsbergen kan, mede op grond van de vele enthousiaste reacties, terugzien op een geweldige feestdag. Zeker dank aan de leden van het feestcomité, t.w.             Ad Prinse, Jac van Oers en Harry van den Enden. 

Alle foto's van de feestdag zijn, met dank, gemaakt door Pierre Luyten.