2017 Vrede?

Aan het begin van elk nieuw jaar worden woorden uitgesproken over vrede, vriendschap, voorspoed enz. Op het eind van het jaar kijken we daar op terug. Hevige oorlogen in het Midden-Oosten, terroristische aanslagen in omringende landen, afkeer van asielzoekers, toenemende ontslaggolven.

Nu spreken we weer de hoop uit dat er vrede in de wereld komt, vrede in onze omgeving, vrede in onze gezinnen en vrede voor iedereen.

Indien we het voornemen waar kunnen maken om vrede en vriendschap in onze kleine gemeenschap te hebben, dan hebben we een groot succes geboekt. Daarom wens ik u allen, ook namens mijn medebestuursleden, voor 2017 echt een goede gezondheid, veel voorspoed en veel hartelijkheid toe. 

Met vriendelijke groet,

Gerard Kuypers.