Pastoor Fr.Verheye , tevens onze geestelijke adviseur, heeft wegens ziekte zijn functie tijdelijk neergelegd. Van harte wensen wij hem een spoedig algeheel herstel toe.

Op dinsdag 23 mei heb ik samen met wethouder Jan Aarts de eerste steen gelegd voor het nieuwe schoolgebouw van St. Bavo, beiden waren we langdurig bestuurslid.

Verder had mei nog meer gedenkwaardige dagen, zoals de dodenherdenking op 4 mei, maar ook de opening van de LIDL op 10 mei. Daarnaast waren diverse leden 50 en 60 jaar getrouwd. Menig grootouder heeft mee zitten bibberen bij de eindexamens voor het vmbo, havo en vwo. Nu maar duimen voor een gunstige uitslag. 

 

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Kuypers