Welkom op de website van KBO-Rijsbergen

Onze naam gaat veranderen, er is gekozen voor :

      Senioren Vereniging Rijsbergen

 

Alvorens u onze website verder bezoekt, verzoeken wij u eerst kennis te willen nemen van de "wet op de privacy" (4e regel boven) onder de Index

Indien u het bezoek hierna op onze website voortzet, gaat de KBO-Rijsbergen er van uit dat u kennis heeft genomen van en dus automatisch akkoord gaat met de inhoud hiervan.Bereikbaarheid van de bestuursleden per e-mail: kbo-rijsbergen@home.nl

Laatst bijgewerkt: 29-08-2022.


Aansprakelijkheid

De samensteller van deze website is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van de informatie is dan ook voor verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Ook elke aansprakelijkheid voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie die via de Website van de KBO-Rijsbergen wordt aangeboden, wordt uitgesloten.