Home » Belangrijk Algemeen » Handtekeningen Actie Pensioen.

KBO-Brabant, KBO-PCOB, PVGE, Stichting PensioenBehoud, Vereniging Pensioenverlies, Omroep MAX, 50PLUS, SP, PVV, FvD en DENK hebben het initiatief genomen voor een online handtekeningenactie www.kominACTIEvooruwPENSIOEN.nl. De actie roept het kabinet met klem op een realistische rekenrente toe te passen. Pensioenfondsen maken al decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 0,5 procent rendement halen.

De ondertekenaars vinden dat de huidige rekenmethodiek onhoudbaar is geworden en dat het kabinet moet stoppen de gepensioneerden arm te rekenen. Andere organisaties en politieke partijen overwegen ook mee te doen met de actie.

De deelnemende partijen willen de digitaal verzamelde handtekeningen in de vorm van een petitie aanbieden aan premier Rutte, minister Koolmees en Kamervoorzitter Arib. Samen zijn we sterk en kunnen we opkomen voor de miljoenen gepensioneerden die bij ongewijzigd beleid gekort dreigen te worden op hun pensioenen.

De ondertekenaars voelen zich hierin extra gesteund door de zaterdag gepubliceerde brandbrief van zestig prominenten onder wie veel hoogleraren, economen en oud-topbestuurders. Ook zij dringen aan op een soepeler regime voor de pensioenfondsen.

Steunt u de actie en wilt u ook tekenen?

Bron: KBO-Brabant d.d. 16-10-2019.