Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen


Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

 

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:

  • SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
  • Pensioenfonds Detailhandel
  • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  • Pensioenfonds van de Metalelektro
  • Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
  • Pensioenfonds PNO Media

 

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!

 

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn. 

 

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant.