Home » Verplaatsing Algemene Ledenvergadering

Verplaatsing Algemene Ledenvergadering


Mededeling: Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de overheid drastische maatregelen genomen. Onder de huidige omstandigheden kan de verplichting tot het houden van een ALV in de vorm die de wet en de statuten voorschrijven niet worden nagekomen.

Daarom verplaatsen wij de Algemene Ledenvergadering naar later dit jaar.

Op grond van artikel 2:8 BW en Artikel 28 van de afdelingsstatuten is het bestuur hiertoe gerechtigd.

Via de ONS en onze webpagina houden wij u op de hoogte.