Home » Gezondheid diversen » Eigen bijdrage medicijnen 2019.

Eigen bijdrage medicijnen vanaf 2019 niet meer dan 250 euro

 

 

Goed nieuws voor mensen die veel medicijnen gebruiken: in 2019 wordt de eigen bijdrage gemaximeerd op 250 euro. Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het  geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met 2021. Hieronder leest u meer over deze maatregel.

Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het:


Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze hebben dezelfde werkzame stoffen en daardoor ook hetzelfde effect. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid. Wilt u een duurdere variant dan vergoedt de zorgverzekeraar dit meestal niet.

De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering. De eerste 385 euro betaalt u dus zelf. Als u ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro. Daarnaast betaalt u voor sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al om honderden of zelfs duizenden euro’s gaan. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden komen, heeft het kabinet maatregelen genomen. Tot een bedrag van 250 euro betaalt u de eigen bijdrage zelf, en alles wat daarboven komt vergoedt de zorgverzekering.

Meer over deze maatregel en de overige veranderingen op het gebied van de zorgverzekering voor 2019, vindt u op de website van Independer. Bekijk de vergoeding per medicijn
 

Wilt u per geneesmiddel zien of het in het GVS is opgenomen, of er een eigen bijdrage geldt en of er nog andere voorwaarden zijn? Ga dan naar Medicijnkosten.nl, een website van Zorginstituut Nederland. Hier is deze informatie per medicijn inzichtelijk gemaakt.

 

Bron: KBO-Brabant en Independer d.d. 24-10-2018.